A felépülési program

Ezek azok a lépések, melyek utat jelentenek a felépüléshez.

 1. Beismertük a tehetetlenségünket a szerencsejátékkal szemben, és azt, hogy az életünk irányíthatatlanná vált.
 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő visszavezethet minket a normális gondolkodáshoz és élethez.
 3. Elhatároztuk, hogy életünk és akaratunk irányítását a saját felfogásunk szerinti Felsőbb Erő gondjaira bízzuk.
 4. Mélyreható és bátor erkölcsi és pénzügyi leltárt készítettünk.
 5. Beismertük magunknak és egy másik embertársunknak hibáink valódi természetét.
 6. Teljességgel készek voltunk megszabadulni ezen személyiséghibáinktól.
 7. Alázatosan kértük a saját felfogásunk szerinti Istent fogyatékosságaink felszámolására
 8. Listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindnyájuknak jóvátételt nyújtani.
 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak, akiknek tudtunk, ahol lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve.
 10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és ha hibáztunk, vagy tévedtünk, haladéktalanul beismertük.
 11. Igyekeztünk ima és elmélkedés révén fejleszteni a tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csupán azt kérve, hogy a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük és erőt annak kivitelezéséhez.
 12. E lépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk és igyekeztünk ezt az üzenetet más szenvedélyes szerencsejátékosoknak is átadni, és ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.