A Felépülési Program

Ezek azok a lépések, melyek a felépülési programot alkotják:

 1. Beismertük a tehetetlenségünket a szerencsejátékkal szemben és azt, hogy az életünk irányíthatatlanná vált.
 2. Eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb Erő visszavezethet minket a normális gondolkodáshoz és élethez.
 3. Eldöntöttük, hogy életünket és akaratunkat a saját felfogásunk szerinti Felsőbb Erő gondjaira bízzuk.
 4. Mélyreható és bátor erkölcsi és pénzügyi leltárt készítettünk.
 5. Beismertük magunknak és egy másik ember-társunknak hibáink valódi természetét.
 6. Teljes egészében készek voltunk megszabadulni e személyiséghibáinktól.
 7. Alázatosan kértük a saját felfogásunk szerinti Istent fogyatékosságaink felszámolására.
 8. Listát készítettünk azokról, akiknek valaha kárt okoztunk, és hajlandóvá váltunk valamennyiüknek jóvátételt nyújtani.
 9. Közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak, akik esetében ez lehetséges volt, kivéve, ha a jóvátétellel akár nekik, akár másoknak ártottunk volna.
 10. Folytattuk a személyes leltár készítését, és amikor hibáztunk, haladéktalanul beismertük.
 11. Igyekeztünk ima és elmélkedés révén fejleszteni a tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csupán azt kérve, hogy a velünk kapcsolatos akaratát megismerhessük, és hogy legyen erőnk annak végrehajtásához.
 12. Miután erőfeszítéseket tettünk, hogy ezeket az elveket életünk minden területén alkalmazzuk, igyekeztünk az üzenetet más szenvedélyes szerencsejátékosoknak is átadni.